Color Domination Ladder Stats
Rung 6:   1 player
Rung 5:   1 player
Rung 4:   1 player
Rung 3:   1 player
Rung 2:   2 players
Rung 1:   4 players
Total: 10 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Color Domination Ladder Rung 6
PlayervsGame
Oakheart  
 
Color Domination Ladder Rung 5
 
Color Domination Ladder Rung 4
PlayervsGame
Nukkle Dragger  
 
Color Domination Ladder Rung 3
PlayervsGame
Kituku