Paper Football Ladder Stats
Rung 6:   1 player
Rung 5:   1 player
Rung 4:   3 players
Rung 3:   4 players
Rung 2:   2 players
Rung 1:   5 players
Total: 16 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Paper Football Ladder Rung 6
PlayervsGame
Red Panda   
 
Paper Football Ladder Rung 5
PlayervsGame
Darksyde   
 
Paper Football Ladder Rung 4
 
 
Paper Football Ladder Rung 2