Paper Football Ladder Stats
Rung 6:   2 players
Rung 5:   2 players
Rung 4:   0 players
Rung 3:   1 player
Rung 2:   5 players
Rung 1:   2 players
Total: 12 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Paper Football Ladder Rung 6
PlayervsGame
Darksyde   
Red Panda   
 
Paper Football Ladder Rung 5
PlayervsGame
Hamsarnie   
rabbitoid   
 
Paper Football Ladder Rung 3
 
 
Paper Football Ladder Rung 1
PlayervsGame
DarnokOk CHALKYsee game
Drakhan