Paper Football Ladder Stats
Rung 7:   1 player
Rung 6:   2 players
Rung 5:   1 player
Rung 4:   2 players
Rung 3:   3 players
Rung 2:   1 player
Rung 1:   6 players
Total: 16 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Paper Football Ladder Rung 7
PlayervsGame
wallywalter  
 
Paper Football Ladder Rung 6
PlayervsGame
eli  
Ray of Light  
 
Paper Football Ladder Rung 5
PlayervsGame
road_hog  
 
Paper Football Ladder Rung 4
 
Paper Football Ladder Rung 3
 
Paper Football Ladder Rung 2
PlayervsGame
Retro RickXTN